Na jakie sposoby można docieplać budynki zabytkowe?

Wybór technologii termomodernizacji zawsze jest dostosowany do stanu, rodzaju i wyglądu ścian zewnętrznych budynku, zwłaszcza w przypadku obiektów zabytkowych. Skuteczne docieplenie starych domów i kamienic to bardzo często przeprowadzana praca modernizacyjna i renowacyjna. O czym należy pamiętać, podejmując się docieplenia zabytkowych budynków? Zachęcamy do lektury artykułu!

Jak wygląda ocieplanie starych budynków?

Czy wiesz, że jeśli twój dom posiada status budynku zabytkowego bądź historycznego, to ewentualne prace renowacyjne i modernizacyjne muszą być skonsultowane z wojewódzkim konserwatorem? Zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne są wpisywane do rejestru zabytków. Remont zabytkowego domu może być dużym wyzwaniem, ale nie jest to zadanie niewykonalne. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi metodami termomodernizacji zabytków.

Zakres prac zależy od tego, jaka klasa została przydzielona do danego obiektu. Na każdą z nich nałożono konkretne ograniczenia konserwatorskie – największe swobody mają właściciele obiektów klasy II i III. Ocieplanie starych budynków musi być przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasad obowiązujących w prawie budowlanym, jak również z poszanowaniem walorów architektonicznych.

Jakie są technologie docieplania zabytkowych budynków?

Zanim zajmiemy się docieplaniem zabytkowych budynków, powinniśmy przeprowadzić bilans energetyczny całego budynku. Nie zawsze można wykonać ocieplenie od strony zewnętrznej, zwłaszcza w przypadku obiektów klasy I, których ściany zewnętrzne wyróżniają się bogatym wystrojem architektonicznym. W niektórych przypadkach ocieplenie styropianem, a także uszczelnienie okien czy brak wentylacji mogą doprowadzić do zawilgocenia i degradacji budynku.

W przypadku zabytków styropian i wełna nie są pożądanymi materiałami izolacyjnymi, z powodu ograniczeń i dość dużych kosztów. Dobrą alternatywą będzie wykorzystanie nowoczesnej farby termicznej, którą można aplikować na każdą powierzchnię, nie pomniejszając kubatury obiektu i nie wpływając na zniszczenie wartości architektonicznej.